Домашнє завдання

Алгоритмізація та програмування 
 Мова програмування
 Алфавіт мови програмування. Оператори введення та виведення
Оператори умовного і безумовного переходів у мові програмування Pascal
Цикли в мові програмування Paskal
Самостійна робота з теми “Цикли” 
Файлові типи. Робота з файлами
 
Об’єктно-орієнтоване програмування
Ідеї подійно-орієнтованого програмування. Особливості та принципи об’єктно-орієнтованого середовища програмування. Робота в об’єктному середовищі програмування. Запуск програм на виконання.
Поняття проекту при об’єктно-орієнтованому програмуванні. Створення простих проектів. Екранна форма. Призначення основних об’єктів форми. Властивості форм. 
Утворення імен об’єктів та їх властивостей. Створення форм, що містять текстові поля та мітки. Збереження проектів. 
Створення програмного коду. Поняття події. Процедури опрацювання подій. Оголошення процедур. Компіляція програм.
Текстові поля та мітки. Використання текстових полів та міток на формі.
Об’єкти для розміщення графічних зображень та їх використання при створенні проектів.
Командні кнопки та їх використання в проектах.
Поняття методу. Використання методів при створенні проектів. Створення проектів з використання функцій введення, виведення даних та методів.
Перемикачі та індикаторні кнопки та їх використання під час створення проектів.
Використання контейнерів під час створення проектів.
Лінійки прокрутки. Списки. Комбіновані списки.
Масиви. Використання масивів для збереження табличних даних.
Головне та допоміжне меню програми.
Використання таймера при створенні проектів.
Стандартні діалогові вікна та особливості їх використання.
Об’єкти, призначені для побудови діаграм і графіків.

Програма “Тест”

Текст програми та її вигляд
Приклад програми

 
Комп’ютерні презентації
Створення комп’ютерних презентацій в MS PowerPoint 2007 (підручник)
Текстовий редактор
Малювання Word-книжка
Малювання Word-результати
Web-дизайн
Основи Web-дизайну – підручник
Інструктивна картка – Таблиці
Каскадні таблиці стилів – CSS
Кольори і фони CSS
Боксова модель CSS
CSS3
Практичні завдання CSS
Взаємодія програм на JavaScript з HTML документом. Розміщення скрипта в HTML. Оператори введення-виведення (prompt, alert). Змінні, константи, вирази
Умовні_конструкції_та_цикли_JavaScript
Top