Учнівське самоврядування

 

Заходи учнівського самоврядування
 

 

Система учнівського самоврядування РПМЛ “Елітар”

 

 

СПИСОК ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЛІЦЕЮ
“ЕЛІТАР”
 

 

 

План роботи учнівського самоврядування
 

1. “Комісія інформаційна”:
– Сфера діяльності: шкільний учнівський колектив,  міські та обласні органи друку, радіо, телебачення.
– Компетентність: організація інформаційної роботи  в учнівському колективі, співпраця з місцевими газетами, радіокомпаніями, телебаченням, випуск шкільної газети, фотогазети, радіогазети.
2.    “Комісія милосердя”:

– Сфера діяльності: учнівський колектив; міські та обласні благодійні організації.

– Компетентність: проведення різноманітних благодійних акцій, операцій, співпраця з місцевими та обласними благодійними організаціями, проведення двомісячника „Співучасть у долі дитини”.

3.    “Комісія навчально-дисциплінарна”:

– Сфера діяльності: учнівський колектив ліцею.

– Компетентність: проведення заходів, спрямованих на підвищення якості знань учнів, допомога невстигаючим дітям,  надання допомоги педколективу у вихованні в учнів свідомої дисципліни, дотримання учнями правил для учнів.

4.    “Комісія культури, дозвілля та спорту”:

– Сфера діяльності: ліцей, позашкільні установи, заклади культури міста.

– Компетентність: організація дозвілля в школі та поза нею, організація зустрічей з цікавими людьми, перегляд вистав та кінофільмів, участь у міських оглядах та конкурсах.

5. “Правова комісія”:

– Сфера діяльності: учнівський колектив ліцею.

– Компетентність: забезпечення захисту прав і інтересів учнів, формування особистості з глибоко усвідомленою гро­мадянською позицією.

6. “Екологічна комісія”:

– Сфера діяльності: учнівський колектив; міські та обласні організації.

– Компетентність: виховання почуття власної гідності, уміння досягати індивідуальної та суспільної мети.

7. “Комісія інтелектуальної діяльності”:

– Сфера діяльності: учнівський колектив; міські та обласні організації.

– Компетентність: створення широкого поля можливостей для самореалізації ліцеїстів в конкретних справах.

МЕТА І ЗАВДАННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей,створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Учнівське самоврядування – це старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.

Мета і завдання учнівського самоврядування у ліцеї м.Рівне тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.
Мета учнівського самоврядування: залучення учнів ліцею до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості:
• підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, змагань;
• забезпечення порядку в ліцеї, організація чергування в закладі, у класах;
• організація дозвілля на перервах;
• проведення загально ліцейних лінійок, зборів, конференцій, виставок
• організація роботи із збереження ліцейного майна
• організація роботи із благоустрою території ліцею;
• контроль за відвідуванням учнями ліцею;
• заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;
• проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності діяльності учнівських колективів.


ПОРАДИ КОНСУЛЬТАНТАМ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Педагогічне керівництво розвитком самоврядування учнів

Самоврядування — не є наданням учням можливості робити що завгод­но. Це — найвища, найскладніша форма педагогічного керівництва, тому особлива увага в організації дієвого учнівського самоврядування відводиться педагогічному керівництву.

Школа, яка готує підростаюче покоління до життя в умовах демократії, не може існувати без розгорнутої системи учнівського самоврядування. Самоврядування — не гра і не самоціль. Це — дієвий метод досягнення широкого спектру виховних завдань — громадської активності, соціальної відповідальності, набуття всебічного морального досвіду.

ПОРАДИ КОНСУЛЬТАНТАМ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

1. Самоврядування в ліцейному класі, творчому об’єднанні — це не проблема дітей, а педагогічна проблема, основною стратегією якої є:
послідовне створення за допомогою органів учнівського самоврядування духовно-морального клімату взаємних стосунків;
утвердження учнів у ролі організаторів і відповідальних за якість життя колективу;
обговорення перспектив роботи учнівського колективу, планування та організація життєдіяльності;
забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів на всіх етапах — від пошуку корисних справ та їх реалізації до підбиття підсумків.
2. Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, скільки від демократизації. Справжній демократизм можливий за таких умов:
активної дії такої форми демократії, як загальні збори;
змінності лідерів учнівського самоврядування, коли всі почергово виконують функції як організаторів, так і виконавців;
реального вибору активу будь-якого органу учнівського самоврядування на альтернативній основі;
періодичної звітності виборного активу перед своїм колективом, широкої гласності його роботи;
самостійного визначення учнями завдань, змісту та організаційних форм самоврядування;
наділення членів реальними правами та обов’язками.
3. Принцип дії педагога щодо учнівського самоврядування виражається формулою «Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй! Аналізуй! Давай можливість проявити дітям ініціативу, але не «натискай»!

 

 

Top