Короткі відомості

Проблемна тема кафедри

ПОШУКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕТНІСНОЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ

Завдання кафедри природничих дисциплін:

  • розвиток творчих здібностей ліцеїстів;
  • залучення до розв’язання різноманітних творчих завдань;
  • запровадження педагогічних технологій,
  • які включають ліцеїстів у активну діяльність, стимулюючи  розвиток мислення, уяви, викликають зацікавленість створюють позитивне ставлення до навчання.

Звіт кафедри про роботу над проблемною темою:

Top