Короткі відомості

Проблемна тема вчителів кафедри

Формування інтелектуальної компетентності особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства.   

 Основні напрямки діяльності вчителів кафедри: 

  • Організація навчально – виховної, методичної та наукової роботи кафедри.
  • Організація роботи з обдарованими дітьми.
  • Організація і планування роботи школи “Аналітичного мислення”.
  • Організація вчителів кафедри щодо участі в навчально – методичній роботі.
  • Виховання людини демократичного світогляду і культури.
  • Виховання шанобливого ставлення до культурно – історичних традицій, державних святинь, української мови, формування культури міжетнічних відносин.

Робоча обстановка на засіданні кафедри


Звіт кафедри про роботу над проблемною темою:

Top